Home   Despre noi   Activități   Servicii   Noutăți  

"Leadership pentru ONG-uri" - Buziaș, training național, 10-12. 09. 2004

Scopul genral: Dezvoltarea și aprofundare aptitudinilor de conducător
  Obiective:
 • conștientizarea caracteristicilor unui bun conducător
 • cunoașterea rolurilor în cadrul echipei
 • cunoașterea modalităților de luare a deciziei
 • dezvoltarea aptitudinilor de comunicare
 • aprofundarea tehnicilor de motivare
Beneficiarii proiectului:
Beneficiarii direcți au fost 20 de persoane active în organizații neguvernamentale din România, selectați în funcție de activitatea lor și experiența acumulată.
Beneficiarii indirecți au fost membrii organizațiilor reprezentate la acest training, respectiv grupurile lor țintă.

Descrierea proiectului: Durata proiectului a fost de trei zile în stațiunea Buziaș. Forma de lucru a fost educația non-formală, bazată pe exerciții și simulări, modalitatea de învățare cea mai eficientă pentru adulți.

  Temele abordate au fost:
 • bazele comunicării
 • cele cinci faze de dezvoltare a unei echipe
 • rolurile în echipă
 • luarea deciziilor
 • managementul timpului
 • rolul conducătorului
 • motivare
Formatorii implicați în acest proiect au fost Magyari Sara și Szoverdfi Zoltan, traineri cu pregatire și experiență națională și internațională.