Home   Despre noi   Activități   Servicii   Noutăți  Scopul proiectului: Cunoașterea și aprofundarea tehnicilor meșteșugărești.

    Obiective:
  • prezentarea diferitelor tipuri de meșteșugării
  • exersarea tehnicilor de țesut, înșirat mărgele, vopsit textile, cioplit în lemn, etc.
  • crearea diferitelor obiecte de folosință cu tehnicile învățate
  • organizare unei expoziții cu lucrările efectuate
Beneficiarii proiectului: Beneficiarii au fost copii și tineri dezavantajați material și/sau social din județele Timiș, Arad, Bihor.

Descrierea proiectului:
       Tabăra a avut loc la Giarmata (2004), respectiv la Nădrag (2005) pe durata unei săptămâni cu participare a 20 de copii și tineri proveniți din familii dezavantajate. Persoanele care i-au îndrumat sunt cadre didactice și meșteșugari cu experiență.
       Pe lângă activitate de meșteșugărit au avut loc și activități educativ-recreative care vizau cunoașterea mai bună a regiunii Banat din punctul de vedere al etnologiei. Tabăra s-a încheiat cu o expoziție a lucrărilor create în cele șapte zile.