Home   Activități   Servicii   Noutăți  Biroul de Consiliere și Formare – START
tel./fax: 0256-493 642
e-mail: start@kepzes.net

       Biroul de Consiliere și Formare – START s-a înființat la data de 24 octombrie 2003, și are ca scop instruirea, formarea și consiliearea în diferite domenii a tinerilor, respectiv a persoanelor active în societatea civilă prin elaborarea și implementarea unor traininguri, cursuri și a altor activități specifice proprii sau în parteneriat.

Activități:

  • organizare de cursuri de formare și perfecționare profesională a tinerilor în diferite domenii de activitate și niveluri de pregătire;

  • servicii de expertiză, consultanță, formare și instruire pentru organizații neguvernamentale și instituții publice sau private;

  • elaborarea și editarea de cursuri, manuale, publicații științifice, materiale de informare și instruire, reviste, albume, broșuri etc.;

  • organizarea de cursuri, conferințe, simpozioane, seminarii etc. cu caracter profesional, știintific, cultural etc.;


Persoane de contact:

Magyari Sára
președinte
tel: 0722-957 927
sara@kepzes.net

Szövérdfi - Szép Zoltán
vicepreședinte
tel: 0721-613 521
zoltan@kepzes.net

Tone Margit
secretar
tel.: 0740-195 219
start@kepzes.net