Főoldal   Rólunk   Tevékenységek   Szolgáltatások   Hírek  


Időpont: folyamatos

Helyszín: Temesvár, Civil terem

Részvevők: tanfolyamaink résztvevői nagyrészt vegyes házasságban élnek, illetve vegyes házasságból származnak, s most újra tanulják a magyar nyelvet, vagy munkahelyükön van szükségük a magyar nyelv ismeretére.

Cél: Bánság a tolerancia jelképeként négynyelvű vidék. Egy ilyen hátterű régióban szükséges a magyar nyelv mint idegen nyelv oktatása. Célunk nemcsak a nyelvoktatás, hanem a magyar kultúra sajátosságainak ismertetése is.

A tanfolyamok minimum 4, maximum 12 hallgatóval indulnak. Összesen 6+4 szintből áll, szintenként 24 órával. Az első hat szint általános tudnivalókat tartalmaz a magyar nyelvről, ahol a hallgatók megtanulnak magyarul beszélni, írni, olvasni olyan körülmények között, ahol nagy hangsúly kerül a játszva tanulásra, a modern oktatási technikák alkalmazására.

Az utolsó négy szint speciális ismereteket nyújt a hallgatóknak, aszerint, hogy ők a nyelvet milyen doméniumokban használják, hol van rá szükségük.

A tanfolyam díja tartalmazza a tankönyvet is, mely az első hat szint segédanyaga is egyben.

Minden második szinten a tanulók tanulmányi kiránduláson vesznek részt egy magyarországi településen.

Oktató: Magyari Sára - magyartanár, diplomamunka: Az irányok és helyviszonyok problematikája a magyar mint idegen nyelv tanításában.