Főoldal   Rólunk   Tevékenységek   Szolgáltatások   Hírek  

Előszó

Napjainkban egyre nő a magyar nyelv presztízse, így egyre többen szeretnének megtanulni magyarul. Temesváron lassan tíz éve folyik a magyar nyelv oktatása idegen nyelvként, s probléma volt eddig a tankönyvhiány. Ez a könyv ezt a hiányt igyekszik most pótolni.
Tankönyvem azoknak íródott, akik régen jártak iskolába, s így az ott tanult nyelvtant már elfelejtették. Véleményem szerint, a felnőttek nyelvtanításában mégsem lehet teljesen mellőzni a nyelvtant, ezért igyekeztem csak nagyon minimálisan vázolni a szükségeseket. Így csak a gyakori toldalékok rendszere jelenik meg a nyelvtani részben. (...) Igyekeztem úgy összeállítani a témákat, hogy az a mindennapi élethelyzetekhez igazodjon.
A könyv szerkezete hármas tagoltságú: egyrészt a szókincsbővítést célozza, olyan beszédtémákkal, melyek a mindennapokhoz igazodnak, másrészt tartalmaz egy minimális nyelvtani rendszerezést és végül a gyakorlati részben igyekszik gyakoroltatni, elmélyíteni az előző két részben szerzett ismereteket.(...)
Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy ez a könyv a magyarul nem beszélők felől íródott, azaz (kilenc éves nyelvtanári gyakorlatomra alapozva) a tanulók igényeire szeretne válaszolni: aktuális témákkal és kevés nyelvtannal, hiszen eddigi tanítványaim közül nem sokan voltak nyelvészek. Ugyanakkor segítség azoknak is, akik nem képzett nyelvtanárok, de valamilyen módon mégis a magyar nyelv tanításával foglalkoznak. (...) Ez a nyelvkönyv nem a teljesség igényével íródott, hiszen sem tudásom, sem lehetőségem nincs a "tökéletes" nyelvkönyv megírására. Inkább csak támpontot, segítséget szeretnék nyújtani azoknak, akik elég bátrak ahhoz, hogy magyarul tanuljanak illetve, hogy tanítsák nyelvünket.

Jó munkát és könnyű tanulást kívánok,
a szerző